Tájékoztatás a Paksi Jézus Szíve Plébánia Alapítvány megalakulásáról

2022. augusztus 24-én a Szekszárdi Törvényszék Pk.60.026/2022/7. számú végzésével, 203. nyilvántartási számon bejegyezte a Paksi Jézus Szíve Plébánia Alapítványt.

Az Alapítvány célja a Paksi Egyházközség tulajdonában lévő valamennyi ingatlan és eszköz állagmegóvásának, karbantartásának és felújításának elősegítése, továbbá a Magyar Katolikus Egyház
tulajdonát képező Paks Város közigazgatási területén található ingatlanok állagmegóvásának,
karbantartásának és felújításának elősegítése, különös tekintettel a temetőkre, kriptákra,
templomokra, a plébániai hivatal épületére, egyházi tulajdonú oktatási és nevelési épületére.
Továbbá szociális tevékenység folytatása, a rászorulók segítése, valamint a helyi közösségek és az
egyházközség lelki programjainak támogatása.

Az Alapítvány a fenti célok támogatására az OTP Banknál vezetett 11746012-24675712 számú
bankszámlájára fogad adományt.

Adó 1% gyűjtésére az Alapítvány még nem jogosult.

A Kuratórium elnöke: Ulbert Sándor

Tagjai: dr. Blazsek Balázs és Prantner József.

Székhelye: 7030 Paks, Szent István tér 16.

Adószáma: 19347040-1-17

Statisztikai számjele: 19347040-9491-569-17

Email címe: jezusszivealapitvany@gmail.com


A Paksi Jézus Szíve Plébánia Alapítvány 2022. évi beszámolója

Megosztás
Scroll Up