Ferenc pápa 2020 évi imaszándékai

Ferenc pápa imaszándékai a 2020-as évre:

JANUÁR

Evangelizációs: A világbéke előmozdításáért

Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

FEBRUÁR

Egyetemes: A menekültek segélykiáltásának meghallásáért

Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

MÁRCIUS

Evangelizációs: A kínai katolikusokért

Imádkozzunk, hogy a kínai Egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

ÁPRILIS

Egyetemes: A függőségekből való szabadulásért

Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

MÁJUS

Evangelizációs: A diakónusokért

Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.

JÚNIUS

Evangelizációs: A Szív útjáért

Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.

JÚLIUS

Egyetemes: Családjainkért

Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon.

AUGUSZTUS

Egyetemes: A tengerek világáért

Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.

SZEPTEMBER

Egyetemes: Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért

Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

OKTÓBER

Evangelizációs: A világi hívek küldetéséért az Egyházban

Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az Egyházban.

NOVEMBER

Egyetemes: A mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért

Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az emberiség szolgálatára legyen.

DECEMBER

Evangelizációs: Az imádságos életért

Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táplálja.

A Pápa Videója

Az imaszándékokról rövid videók is készülnek (The Pope Video), melyekben a pápa pár szóval kommentálja a havi szándékot, és egy kisfilm képsorai szemléltetik annak tartalmát.

A Pápa Videója már több filmes elismerést is kapott: 2016 ¡Bravo! Award of New Technologies – Spanish Episcopal Conference, 2017 Publifestival – Best production – Religious social web site, 2017 Honorable Mention Global Campaign – Worldwide Indepentent Advertising Awards stb.

https://thepopevideo.org/

A pápa videója immár magyar felirattal is látható, megosztható.

Imavilágnap – elsőpéntek

Minden hónap első péntekjén nagyobb tudatossággal imádkozunk a havi imaszándékért. Egy nap, amikor minden földrészen, számos kultúrában ugyanazon szándékért fohászkodunk: az emberiség és az Egyház előtt álló nagy kihívásokért. Ezen a hétköznapon, ha tehetjük, részesülünk a kiengesztelődés szentségében, szentmisén veszünk részt, és magunkhoz vesszük Jézust az Eucharisztiában.

Cselekvés

Törekszünk arra, hogy ott, ahol élünk, dolgozunk, cselekedeteinkkel hozzájáruljunk az Isten Szíve szerinti világ kialakításához.

Lehet, hogy a mindennapi munkánk monoton, nem tűnik „világmegváltó” jelentőségűnek – mégis szeretettel, hittel és önátadással végezve, Jézussal együtt felajánlva hisszük, hogy az is Isten Országának részévé válik.

Törekszünk arra is, hogy az imaszándék által megfogalmazott kihívások terén tegyünk is valamit, ha tudunk. Például az afrikai keresztényekért imádkozhatunk, átutalhatunk pénzadományt egy ottani iskolának stb.

Inspiráció közösségek számára

Az imaszándékok az imádság mellett témát is adhatnak a kisközösségeknek, aminek utána lehet járni, amiről beszélgetni lehet, és amiből akár cselekvések is fakadhatnak a csoport számára. (Egy korábbi imaszándék például az idősekről szólt, ez arra indíthat, hogy meglátogassunk időseket stb).

Szövetség Jézussal

Egyének vagy közösségek (családok, lelkiségi csoportok) tudatosabban ajánlhatják önmagukat Istennek. Lelki felkészülési idő után ünnepélyesen megújítják azt az önátadást és bizalmat, amit tulajdonképpen a keresztség szentsége tartalmaz. A legtöbb esetben a keresztséghez szükséges elkötelezettséget szüleink, keresztszüleink vállalták. Most felnőttként magunk mondhatjuk ki, egyénileg vagy közösségileg, hogy Jézushoz akarunk tartozni, a mennyei Atya gyermekeiként akarunk élni. Mindez válasz arra a szeretetre, ahogy Isten szeret minket.

Mobilon is

Létezik már egy mobilos applikáció, a Click to pray, amely felajánlja a nagy világnyelveken (angol, francia, német, spanyol, portugál) a havi imaszándékot. Ugyanitt naponta új felajánló imádság, napi gondolat, blog, esti ima található. Lehetséges imát kérni online, és megnézni, hogy a világon hol és mennyien imádkoznak éppen.

Eredeti forrás