Ferenc pápa februári imaszándéka


2019. FEBRUÁRI IMASZÁNDÉK: 

 Az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban.

Ima

Uram, Atyám, 
sokszor tehetetlennek érezzük magunkat a gonosz szemében, 
amikor a világ ereje meghaladja képességeinket. 
Segíts nekünk, hogy ne hagyjuk, legyőzni a lelkesedést, 
hanem nyitottak legyünk a Szentlélek iránt,
és kreatívak a saját körülményeink között.
Soha ne hagyjuk abba a testvéreink arcát nézni, akik szenvednek, 
és mindig érezzük magunkat felelősségteljesnek. 
Imádkozzunk és konkrét cselekedeteink,
legyenek a közelség és a szeretet jelei.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen a napon is. 
Helyezd szívemet újra
Fiad, Jézus szívébe, 
amit nekem adsz az Eucharisztiában. 
Küld el Szentlelkedet, 
hogy barátaid és apostolaid legyünk a küldetésben. 
Kezedbe ajánlom örömeimet és reményeimet, 
tetteimet és szenvedéseimet, 
mindent, amit én vagyok, 
testvéreimmel közösen, a pápa világméretű imahálózatában.
Máriával együtt felajánlom neked a napomat
az egyház küldetéséért 
és a pápa imaszándékaiért ebben a hónapban.

Javaslatok a hónaphoz

  • Helyezd magad olyan intézmények szolgálatába, amelyek az emberkereskedelem helyzeteiben elkötelezettek, és gazdaságilag vagy önkéntes szolgálattal segítik őket
  • Megbeszélés a családodban vagy egy közösségben, néhány konkrét kezdeményezés az ilyen helyzetekben élő személyek segítésére.
  • Szervezd meg a plébánia közösségedben vagy más csoportokban, az emberkereskedelem áldozataiért való imádság pillanatát, amelyben mindenki megosztja a témával kapcsolatos információkat.

Forrás