Hirdetések (04.13-22.)


PAKS

1. Örömmel hirdetjük, hogy 2019. május 6-án, hétfőn délután 14.00 órakor köt házasságot Mihályi Zsolt és Bogár Judit a Jézus Szíve templomban. Hirdetve először.
 
2. Örömmel hirdetjük, hogy 2019. május 4-én, szombaton délután 15.00 órakor köt házasságot Gere Gábor és Molnár Beáta a Jézus Szíve templomban. Hirdetve először.
 
3. Az elmúlt vasárnap, a kárpátaljai rászoruló testvéreink részére 700.000 forint gyűlt össze a szentmiséken.
 
4. A húsvéti szent három nap liturgikus rendje a következő:
Nagycsütörtökön este 18.00 órakor szentmise lesz az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise után virrasztási lehetőség a templomban.
 
Nagypénteken délután 15.00 órakor keresztúti ájtatosság lesz a Kálvária temetőben. Rossz idő esetén a keresztút a Nagytemplomban lesz megtartva. Délután 15.00 órakor a Szentlélek templomban is lesz keresztúti ájtatosság. Este 18.00 órakor kezdődik az Úr Szenvedésének ünneplése a Nagytemplomban.
 
Nagyszombaton este 18.00 órakor kezdődik a húsvéti szentmise a Nagytemplomban, húsvéti körmenettel. A szentmise után ételszentelés lesz.
 
Húsvétvasárnap ünnepi rend szerint lesznek a szentmisék templomainkban. Reggel 7.15 órakor a ételszentelés lesz a Szentlélek templomban.
 
Húsvéthétfőn reggel 7.30 órakor a Szentlélek templomban, reggel 9.00 órakor a Nagytemplomban lesz ünnepi szentmise.
 
5. Nagyhétfőn és nagycsütörtökön hivatali szünet lesz a plébánián.
 
6. Április 23-tól május 10-ig a Jézus Szíve templomban köszönthetjük a „Meg nem született gyermekek” című vándorszobrot. A teremtő Istentől kapott életajándék értékére hívja fel a műalkotás a figyelmet, amit mi is szeretnénk hangsúlyozni az egyházközségünkben, családos dicsőítéssel, tanúságtétellel. Lelki beszélgetést biztosítunk felekezettől függetlenül mindenkinek, aki a témában személyesen vagy közvetve érintett, aki ítéletmentes beszélgetésre, megbékélésre vágyik. Minden szentmise előtt fél órával az Oltáriszentség jelenlétében várjuk az imádkozni vágyókat, kérjük, ezt a hirdetőtáblán kitett táblázaton nevetekkel jelezzétek. A program részletei a faliújságon és a plébánia honlapján megtalálhatóak.

 

NÉMETKÉR-HARD

1. Az elmúlt vasárnap a perselyadományokból 24.210 forint gyűlt össze a Szentföld javára.
 
2. A húsvéti szent három nap liturgikus rendje a következő:
 
Nagycsütörtökön este 18.00 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére a németkéri templomban. A szentmise után virrasztási lehetőség.
Nagypénteken délután 14.00 órakor keresztúti ájtatosság Németkéren a Kálvárián. Rossz idő esetén a keresztút a németkéri templomban lesz megtartva. Este 18.00 órakor az Úr Szenvedésének ünneplése a németkéri templomban.
Nagyszombaton este 18.00 órakor ünnepi húsvéti igeliturgia feltámadási körmenettel a németkéri templomban.
Húsvétvasárnap reggel 9.00 órakor ünnepi szentmise a németkéri templomban. A szentmise előtt ételszentelés. Hardon 10.30 órakor ünnepi igeliturgia.
Húsvéthétfőn reggel 9.00 órakor ünnepi igeliturgia a németkéri templomban.
 
3. Nagyhétfőn és nagycsütörtökön hivatali szünet lesz a paksi plébánián.
 
4. Április 23-tól május 10-ig a paksi Jézus Szíve templomban köszönthetjük a „Meg nem született gyermekek” című vándorszobrot. A teremtő Istentől kapott életajándék értékére hívja fel a műalkotás a figyelmet, amit mi is szeretnénk hangsúlyozni az egyházközségünkben, családos dicsőítéssel, tanúságtétellel. Lelki beszélgetést biztosítunk felekezettől függetlenül mindenkinek, aki a témában személyesen vagy közvetve érintett, aki ítéletmentes beszélgetésre, megbékélésre vágyik. Minden szentmise előtt fél órával az Oltáriszentség jelenlétében várjuk az imádkozni vágyókat, kérjük, ezt a hirdetőtáblán kitett táblázaton nevetekkel jelezzétek. A program részletei a faliújságon és a plébánia honlapján megtalálhatóak.